#2H

Halo Hair Extensions

16-Inch Halo Hair Extensions 150gram / Piece

From 73.1$
Buy Now
 • L
  MS
 • #PLA01#PLA01
  #1#1
  #1A#1A
  #1B#1B
  #2#2
  #2H#2H
  #2Q#2Q
  #3#3
  #3Q#3Q
  #4#4
  #4Q#4Q
  #6#6
  #8#8
  #12#12
  #18#18
  #22#22
  #24#24
  #5Q#5Q
  #6C#6C
  #8H#8H
  #9C#9C
  #12C#12C
  #18C#18C
  #Red#Red
  #60 Ash#60 Ash
  #613 Ash#613 Ash
  #60#60
  #60C#60C
  #613Q#613Q
 • Clear

Halo Hair Extensions

18-Inch Halo Hair Extensions 150gram / Piece

From 85.9$
Buy Now
 • L
  MS
 • #PLA01#PLA01
  #1#1
  #1A#1A
  #1B#1B
  #2#2
  #2H#2H
  #2Q#2Q
  #3#3
  #3Q#3Q
  #4#4
  #4Q#4Q
  #6#6
  #8#8
  #12#12
  #18#18
  #22#22
  #24#24
  #5Q#5Q
  #6C#6C
  #8H#8H
  #9C#9C
  #12C#12C
  #18C#18C
  #Red#Red
  #60 Ash#60 Ash
  #613 Ash#613 Ash
  #60#60
  #60C#60C
  #613Q#613Q
 • Clear

Halo Hair Extensions

20-Inch Halo Hair Extensions 150gram / Piece

From 99.7$
Buy Now
 • L
  MS
 • #PLA01#PLA01
  #1#1
  #1A#1A
  #1B#1B
  #2#2
  #2H#2H
  #2Q#2Q
  #3#3
  #3Q#3Q
  #4#4
  #4Q#4Q
  #6#6
  #8#8
  #12#12
  #18#18
  #22#22
  #24#24
  #5Q#5Q
  #6C#6C
  #8H#8H
  #9C#9C
  #12C#12C
  #18C#18C
  #Red#Red
  #60 Ash#60 Ash
  #613 Ash#613 Ash
  #60#60
  #60C#60C
  #613Q#613Q
 • Clear

Halo Hair Extensions

22-Inch Halo Hair Extensions 150gram / Piece

From 114.1$
Buy Now
 • L
  MS
 • #PLA01#PLA01
  #1#1
  #1A#1A
  #1B#1B
  #2#2
  #2H#2H
  #2Q#2Q
  #3#3
  #3Q#3Q
  #4#4
  #4Q#4Q
  #6#6
  #8#8
  #12#12
  #18#18
  #22#22
  #24#24
  #5Q#5Q
  #6C#6C
  #8H#8H
  #9C#9C
  #12C#12C
  #18C#18C
  #Red#Red
  #60 Ash#60 Ash
  #613 Ash#613 Ash
  #60#60
  #60C#60C
  #613Q#613Q
 • Clear

Halo Hair Extensions

24-Inch Halo Hair Extensions 150gram / Piece

From 131.1$
Buy Now
 • L
  MS
 • #PLA01#PLA01
  #1#1
  #1A#1A
  #1B#1B
  #2#2
  #2H#2H
  #2Q#2Q
  #3#3
  #3Q#3Q
  #4#4
  #4Q#4Q
  #6#6
  #8#8
  #12#12
  #18#18
  #22#22
  #24#24
  #5Q#5Q
  #6C#6C
  #8H#8H
  #9C#9C
  #12C#12C
  #18C#18C
  #Red#Red
  #60 Ash#60 Ash
  #613 Ash#613 Ash
  #60#60
  #60C#60C
  #613Q#613Q
 • Clear

Halo Hair Extensions

26-Inch Halo Hair Extensions 150gram / Piece

From 147.5$
Buy Now
 • L
  MS
 • #PLA01#PLA01
  #1#1
  #1A#1A
  #1B#1B
  #2#2
  #2H#2H
  #2Q#2Q
  #3#3
  #3Q#3Q
  #4#4
  #4Q#4Q
  #6#6
  #8#8
  #12#12
  #18#18
  #22#22
  #24#24
  #5Q#5Q
  #6C#6C
  #8H#8H
  #9C#9C
  #12C#12C
  #18C#18C
  #Red#Red
  #60 Ash#60 Ash
  #613 Ash#613 Ash
  #60#60
  #60C#60C
  #613Q#613Q
 • Clear

Halo Hair Extensions

16-Inch Halo Hair Extensions

From 48.7$
Buy Now
 • L
  MS
 • #PLA01#PLA01
  #1#1
  #1A#1A
  #1B#1B
  #2#2
  #2H#2H
  #2Q#2Q
  #3#3
  #3Q#3Q
  #4#4
  #4Q#4Q
  #6#6
  #8#8
  #12#12
  #18#18
  #22#22
  #24#24
  #5Q#5Q
  #6C#6C
  #8H#8H
  #9C#9C
  #12C#12C
  #18C#18C
  #Red#Red
  #60 Ash#60 Ash
  #613 Ash#613 Ash
  #60#60
  #60C#60C
  #613Q#613Q
 • Clear

Halo Hair Extensions

18-Inch Halo Hair Extensions

From 57.3$
Buy Now
 • L
  MS
 • #PLA01#PLA01
  #1#1
  #1A#1A
  #1B#1B
  #2#2
  #2H#2H
  #2Q#2Q
  #3#3
  #3Q#3Q
  #4#4
  #4Q#4Q
  #6#6
  #8#8
  #12#12
  #18#18
  #22#22
  #24#24
  #5Q#5Q
  #6C#6C
  #8H#8H
  #9C#9C
  #12C#12C
  #18C#18C
  #Red#Red
  #60 Ash#60 Ash
  #613 Ash#613 Ash
  #60#60
  #60C#60C
  #613Q#613Q
 • Clear

Halo Hair Extensions

20-Inch Halo Hair Extensions

From 66.5$
Buy Now
 • L
  MS
 • #PLA01#PLA01
  #1#1
  #1A#1A
  #1B#1B
  #2#2
  #2H#2H
  #2Q#2Q
  #3#3
  #3Q#3Q
  #4#4
  #4Q#4Q
  #6#6
  #8#8
  #12#12
  #18#18
  #22#22
  #24#24
  #5Q#5Q
  #6C#6C
  #8H#8H
  #9C#9C
  #12C#12C
  #18C#18C
  #Red#Red
  #60 Ash#60 Ash
  #613 Ash#613 Ash
  #60#60
  #60C#60C
  #613Q#613Q
 • Clear

Halo Hair Extensions

22-Inch Halo Hair Extensions

From 76.1$
Buy Now
 • L
  MS
 • #PLA01#PLA01
  #1#1
  #1A#1A
  #1B#1B
  #2#2
  #2H#2H
  #2Q#2Q
  #3#3
  #3Q#3Q
  #4#4
  #4Q#4Q
  #6#6
  #8#8
  #12#12
  #18#18
  #22#22
  #24#24
  #5Q#5Q
  #6C#6C
  #8H#8H
  #9C#9C
  #12C#12C
  #18C#18C
  #Red#Red
  #60 Ash#60 Ash
  #613 Ash#613 Ash
  #60#60
  #60C#60C
  #613Q#613Q
 • Clear

Halo Hair Extensions

24-Inch Halo Hair Extensions

From 87.4$
Buy Now
 • L
  MS
 • #PLA01#PLA01
  #1#1
  #1A#1A
  #1B#1B
  #2#2
  #2H#2H
  #2Q#2Q
  #3#3
  #3Q#3Q
  #4#4
  #4Q#4Q
  #6#6
  #8#8
  #12#12
  #18#18
  #22#22
  #24#24
  #5Q#5Q
  #6C#6C
  #8H#8H
  #9C#9C
  #12C#12C
  #18C#18C
  #Red#Red
  #60 Ash#60 Ash
  #613 Ash#613 Ash
  #60#60
  #60C#60C
  #613Q#613Q
 • Clear

Halo Hair Extensions

26-Inch Halo Hair Extensions

From 98.3$
Buy Now
 • L
  MS
 • #PLA01#PLA01
  #1#1
  #1A#1A
  #1B#1B
  #2#2
  #2H#2H
  #2Q#2Q
  #3#3
  #3Q#3Q
  #4#4
  #4Q#4Q
  #6#6
  #8#8
  #12#12
  #18#18
  #22#22
  #24#24
  #5Q#5Q
  #6C#6C
  #8H#8H
  #9C#9C
  #12C#12C
  #18C#18C
  #Red#Red
  #60 Ash#60 Ash
  #613 Ash#613 Ash
  #60#60
  #60C#60C
  #613Q#613Q
 • Clear

Bulk Hair

Kinky Straight Dark Brown Bulk hair

From 19.2$/ 0.1 Kg
Buy Now
 • Single Drawn Hair Type 1 (A)
  Single Drawn Hair Type 2 (A+)
  Double Drawn Hair (A++)
  Super Double Drawn Hair (A+++)
 • 08 inch
  10 inch
  12 inch
  14 inch
  16 inch
  18 inch
  20 inch
  22 inch
  24 inch
  26 inch
  28 inch
  30 inch
 • #1A#1A
  #2#2
  #2H#2H
  #2Q#2Q
  #3#3
  #4#4
 • Clear

Bulk Hair

Body Wavy Dark Brown Bulk hair

From 15.7$/ 0.1 Kg
Buy Now
 • Single Drawn Hair Type 1 (A)
  Single Drawn Hair Type 2 (A+)
  Double Drawn Hair (A++)
  Super Double Drawn Hair (A+++)
 • 08 inch
  10 inch
  12 inch
  14 inch
  16 inch
  18 inch
  20 inch
  22 inch
  24 inch
  26 inch
  28 inch
  30 inch
 • #1A#1A
  #2#2
  #2H#2H
  #2Q#2Q
  #3#3
  #4#4
 • Clear

Bulk Hair

Bouncy Wavy Dark Brown Bulk hair

From 15.7$/ 0.1 Kg
Buy Now
 • Single Drawn Hair Type 1 (A)
  Single Drawn Hair Type 2 (A+)
  Double Drawn Hair (A++)
  Super Double Drawn Hair (A+++)
 • 08 inch
  10 inch
  12 inch
  14 inch
  16 inch
  18 inch
  20 inch
  22 inch
  24 inch
  26 inch
  28 inch
  30 inch
 • #1A#1A
  #2#2
  #2H#2H
  #2Q#2Q
  #3#3
  #4#4
 • Clear

Bulk Hair

Deep Wavy Dark Brown Bulk hair

From 15.7$/ 0.1 Kg
Buy Now
 • Single Drawn Hair Type 1 (A)
  Single Drawn Hair Type 2 (A+)
  Double Drawn Hair (A++)
  Super Double Drawn Hair (A+++)
 • 08 inch
  10 inch
  12 inch
  14 inch
  16 inch
  18 inch
  20 inch
  22 inch
  24 inch
  26 inch
  28 inch
  30 inch
 • #1A#1A
  #2#2
  #2H#2H
  #2Q#2Q
  #3#3
  #4#4
 • Clear

Bulk Hair

Fumi Wavy Dark Brown Bulk hair

From 15.7$/ 0.1 Kg
Buy Now
 • Single Drawn Hair Type 1 (A)
  Single Drawn Hair Type 2 (A+)
  Double Drawn Hair (A++)
  Super Double Drawn Hair (A+++)
 • 08 inch
  10 inch
  12 inch
  14 inch
  16 inch
  18 inch
  20 inch
  22 inch
  24 inch
  26 inch
  28 inch
  30 inch
 • #1A#1A
  #2#2
  #2H#2H
  #2Q#2Q
  #3